Profesionálne webové služby.

Mobilné aplikácie


V dnešnom svete sa čoraz viac stretávame so situáciami, v ktorých môžeme pozorovať zvyšujúci trend používania mobilných zariadení a s nimi spojených služieb. Aj kvôli tomu rastie záujem softvérových inžinierov a softvérovo orientovaných výskumov získavať čo najviac informácii z danej problematiky a vyvíjať aplikácie, ktoré asistujú ľuďom v každodenných aktivitách.

Takisto ako pri bežných programoch pre počítače, aj pri mobilných aplikáciách je možnosť oslovenia veľkého množstva ľudí, ktorí aplikáciu môžu využívať. Dokazujú to najmä pre android aplikácie, ktorých počet stiahnutí prekonáva milióny.

Správanie používateľa sme schopní zaznamenávať a na základe získaných údajov dokážeme za účelom zjednodušenia a zvýšenia efektivity určitým spôsobom prispôsobiť nie len obsah ale aj interakciu používateľa so systémom. Ak si napríklad používateľ pozrel informácie o počasí v štyroch z piatich miest evidovaných v systéme, môžeme predpokladať, že má záujem zistiť počasie aj v poslednom mieste a môžeme mu ich zobraziť skôr, ako o to sám požiada - poznáme takéto iOs aplikácie. Prípadne môžeme preusporiadať hlavné menu, kedy používateľovi zobrazíme najprv tie položky, ktoré používa najčastejšie a ostatné zmenšiť, prípadne nezobraziť vôbec.